منتظران فرج


+ امام جواد (ع)

اِیاک و مصاحبة الشریر ، فاِنه کالسیف المسلول یحسن منظره و یقبح اَثره


از همراهی و رفاقت با آدم شرور بپرهیز ،زیرا که او مانند شمشیر برهنه است که ظاهرش نیکو و اثرش زشت است.

(مسندالامام الجواد،ص243)

نویسنده : علیرضا ; ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٢٦
comment نظرات () لینک