رساله حقوق امام سجاد حقوق اعضا 6- حق پا

6- حق پا 
 و أما حــق رجلیک فأن لاتمشى بهما إلى ما لایحــل لــک و لاتجعلهمــا مطیتک فى الطریق المستخفة بأهلها فیها فإنها حاملتک و سالکة بک مسلک الدیـن و السبــق لک و لاقوة ‘لا بالله . 
ترجمه : اما حق پاهایت برتو آنست که از آن به عنوان وسیله ای برای رفتن به طرف حرام استفاده نکنی و پا را مرکب در راهی که سبب استخفاف و زبونی تو میشود قرار ندهی ؛ زیرا که این دوپا ترا حمل میکنند و سیر میدهند در مسیر دین و سبقت گرفتـن در کارهای خوب و قوتی نیست مگر به قوت پرور دگار . 

/ 0 نظر / 15 بازدید