انجمن انفورماتیک ایران با همکاری مرکز فرهنگی اموزشی رشد برگزار می کند

مدیریت موفق جلسات پروژه

مدرس دوره : آقای مهندس ساسان نیکوکار،PMP

هدف دوره
هدف اصلی این دوره آشنایی شرکت کنندگان با چگونگی برگزاری یک جلسه موثر و کارآمد میباشد. شرکت کنندگان در دوره با روشهای برگزاری یک جلسه، فاکتورهای تاثیرگذار در شکست و موفقیت یک اجرای یک جلسه، تهیه دستور جلسه و صورت‌جلسه را با هدف دستیابی به کاهش هزینه‌ها مشاهده می نمایند. در طول دوره انواع جلسات لازم در طول اجرای یک پروژه همانند Kick off، ارائه دمو برای مدیران، جلسات ارزیابی عملکرد تیمی، یورش ذهنی، مصاحبه و ... مورد بررسی قرار میگیرد.

مخاطبان دوره

× مدیران پروژه
× افرادی که دارای نقش در تیم مدیریت
پروژه میباشند
× تحلیلگران کسب و کار و سیستم
× سرپرستان تیمهای تولید و پشتیبانی

زمان برگزاری

چهارشنبه 4 آذر ماه 1388، (مدت دوره 1 روز)
ساعت 9 صبح تا ساعت 15:30 بعد از ظهر

مکان: خیابان طالقانی، میدان فلسطین، جنب سینما فلسطین، ابتدای خیابان مظفر، مرکز فرهنگی و آموزشی رشد

/ 0 نظر / 17 بازدید