مناجات نامه

  باسمه تعالی

ای خدای بزرگ ، تو خود واقفی که هیچ کس را جز تو نخواستم و یار نگرفتم .
پروردگارا ، سنگینی معاصی مرا در پیمودن راه هدایت لنگ ساخته و اگر آرامشی که از یاد تو در خویش حس می کنم وجود نمی داشت هزاران بار در لحظه از خوف سنگینی گناه می مردم . چه مردنی ؛ بسیار زشت و بد .
خالقا ، نیاز خود با غیر نگفتم و نخواهم گفت ؛ چرا که جز تو هیچ کس را بدان علم نباشد و تنها تو می دانی که نیازم چیست ؟ پیوستن به تو .
آفریدگارا ، از تو می خواهم آنچه را که نه مطابق نیازم ؛ بلکه آنچه را که شایسته عطای توست .
معبودا ، گرمی وصال تو و آتش عشق دیدارت آنچنان مرا می سوزاند که آتش نارت خجل از مصاف با این آتش و آن گرماست . 
  عشقی که به سر منزل مقصود برد راه          آن است که غائی بودش سیر الی الله

  خداوند ا ، مرا توفیق آن ده که نه در ایّام خوش مغرور گردم و نه در سختی ها مأ یوس .
قادرا ، مرا استحقاق بندگی بخش و نیازم را از غیر خودت منقطع فرمای .
پروردگارا ، مرا به صراط مستقیم هدایت فرما و از جهل و خود پسندی مبرّا کن .
رازقا ، قلوب ما را از یاد دیگران بازدار و تنها به ذکر خودت مشغول دار .
بار الها ، توفیق درک کلا مت را عنایت فرما تا با معرفت کامل نزد تو باریابیم .
معبودا مرا و ما را حق شناس و قد ردان ایثارگری های امّت اسلام و شهیدان بزرگوارمان قرار ده .
خالقا ، درود فرست برمحمّد صلی الله علی وآله وسلّم و اهل بیت مطهّرش علیهم السّلام  
  آمین یا ربّ العالمین  
  هردم چو بی وفایان نتوان گرفت یاری             مائیم و آستا نت تا جان زتن درآید
                                        الاحقر - علی اکبر حجاری زاد ( حامد )  
                                                    تهران 28/12/1365

/ 0 نظر / 18 بازدید