میلاد حضرت علی اکبر مبارک باد

میلاد حضرت علی اکبر مبارک باد من غنچه تکبیر لبهای حسینم                        من یوسف کنعان زیبای حسینم 


چون خال سبز هاشمی دارم به صورت         من نکهت شب بوی گلهای حسینم 


دارم به چهره نور سبز فاطمیه                    من خط و خال روی سیمای حسینم 


ای اهل عالم من نوای نینوایم                      چون که اذان گوی مصلای حسینم 


در خلق و خلق و منطق و خیبر گشائی                 گلواژه دست تولّای حسینم 


چون ذوالفقار حیدری دارم به دستم             در صحنه میدان علی را ناز شستم 


من شیر سرخ بیشه های کربلایم                      من لافتای حیدر خیبر گشایم 


ای اهل عالم من اذان گوی حسینم                   چون رفته تا اوج فلک موج صدایم 


شمع حیسنی را من که من پروانه بودم             خوشگل ترین پروانه از پروانه هایم 


من نسخه پیچ اشک درمانگاه عشقم               من مهر هر نسخه در دارالشفایم 


جدم علی حلال کل مشکلات است                    من هم علی اکبر مشکل گشایم

/ 0 نظر / 15 بازدید