نحوه تشرف متقاضیان عمره مفرده 93-92 مرحله دوم

 

روز جمعه  مورخ 04/11/1392 شروع ثبت نام از متقاضیان دارای اولویت تشرف در دفاتر زیارتی مجاز

اولویت های اصلی برای ثبت نام در گروههای عمره سال 93 -92

 

از ساعت 8 صبح روز 4 بهمن ماه 1392

اولویت 1 تا 300 بانک ملت ثبت نامی 1387

دارندگان قبوض ودیعه گذاری بانک ملی مربوط به سنوات قبل از 5/1/1386 تنها بشرط تبدیل نمودن به کارتهای جدید

 

اولویت های ذخیره فقط برای تکمیل ظرفیت خالی در گروههای عمره سال 93-92

توضیحات مهم

وضعیت اولویت ها

مکان مراجعه

زمان مراجعه

اولویت ذخیره

دعوت از این اولویت ها فقط به منظور مراجعه به دفاتر زیارتی و اطلاع از ظرفیت خالی در گروهها و ثبت نام در صورت تمایل می باشد.

 

نوبت اصلی تشرف این اولویت ها از عمره سال های بعد می باشد لیکن امکان اطلاع از ظرفیت خالی گروهها و ثیت نام در صورت تمایل وجود دارد

 

 

فقط دفاتر زیارتی مجاز

از ساعت 8 صبح روز هشتم بهمن ماه

1تا 320

از ساعت 8 صبح روز دوازدهم بهمن ماه

1 تا 340

 

از ساعت 8 صبح روز شانزدهم بهمن ماه

 

1 تا 360

/ 0 نظر / 24 بازدید