رساله حقوق امام سجاد حقوق افعال 13- حق قربانی

 

13- حق قربانی .

وأما حـق الهدى ؛  فأن تخلص بها ألإرادة إلى ربک و التعـرض لرحمته و قبولـه  و لا ترید عیون الناظرین دونه؛ فإذا کنت کذلک لم تکن متکلفا و لا متصنعا و کنت إنما تقصـد الى الله . واعلـم أن الله یـراد بـالیسیر و لا یـراد بالعسیـر ؛  کما أراد بخـلقــه التیسیر و لم یـرد بهـم التعسیر و کذلک التذلل أولى بـک مـن التـدهقـن لأن الکلفـة  و المؤونـة فى المتدهـقـنین فأما التذلل و التمسکن فلا کلفة فیهمـا و لا مـؤونة علیهما لأنهما الخلقة و هما موجودان فى الطبیعة ؛ و لاقوة إلا بالله .

ترجمه : اما حق قربانی آنست که هدیه ای برای خدای متعال باشد و رحمت و قبول او را در نظر داشته باشی نه دیدن و تعریف نمودن دیگران را ؛پس وقتیکه با این خلوص در نیت ؛قربانی را انجام دهی؛ تکلف و زحمتی برای تو نخواهد داشت زیرا فقط خدا در آن قصد شده است و بس ؛وبدان که خداوند قصد میشود با آسان گرفتن و نه با سخت گرفتن بر خود و دیگران چنانکه خود خداوند نیز بر بندگان خود آسان گرفته  و هرگـز بر آنان سخت نگرفته است .

و سزاوار برای تو در وقت قربان کردن اظهار تذلل و بیچارگی در پیشگاه خداوند است.

السلام علیک یا ابا عبد الله 

 

/ 0 نظر / 49 بازدید