انجمن انفورماتیک ایران با همکاری سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌کند

انجمن انفورماتیک ایران با همکاری سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌کند

سخنرانی علمی آبان‌ماه1388

رایانش سبز

(Green Computing)

سخنران: آقای مهندس پرویز ناصری

زمان: چهارشنبه 27/8/1388 ساعت 16:30 بعدازظهر

مکان: خیابان ولیعصر ـ نبش جام جم ـ سازمان مدیریت صنعتی ـ آمفی‌تئاتر ساختمان آموزش

/ 0 نظر / 16 بازدید