رساله حقوق امام سجاد حقوق اعضا9 - حق عورت

9- حق عورت .

و اما حق فرجـک فحفظـه مما لایحـل لک و الاستعانـة علیـه بغض البصـر ؛ فانه مـن اعون الاعوان و کثرة ذکـر المـوت و التهـدد لنفسـک بالله و التخویف لها بـه و بالله العصمة و التأیید و لاحول و لاقوة الا به .

ترجمه : اما حق عورت ؛ عبارت است از حفظ آن از حرام و برای آنکه بتوانی از حـرام حفظش نمائی ؛چشمت را از حرام برگردان که چشم بسیار کمک کننده است و هم چنین زیاد به یاد مرگ باش و خودت را تهدید به عذاب خداوند کن و از خدا بترسان و دسـت نیاز به سوی خالق بی نیاز  بلند نما و از او طلب کمک کن زیرا که حول و قوهء  نیست مگر به حول و قوهء خداوند

/ 0 نظر / 17 بازدید